Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Zaštita osobnih podataka

OPĆI UVJETI

Trgovac
Trgovac je Aquatic-Design d.o.o. Kelekovići 3, 10437 Bestovje, koji posluje pod trgovačkim imenom Aquatic-Design d.o.o.

Kupac
Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, e-bankingom ili Pay-palom i pošalje narudžbu trgovcu ili pošalje narudžbu pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Slike i opisi
Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web shopa Jezerca.net nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Putem web shopa www.jezerca.net kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda koji se nalaze na stranicama trgovca.
Cijene su s PDV-om.
Valuta je hrvatska kuna (HRK).
Trgovac se obavezuje održavati web sjedište u skladu s dobrom ekonomskom praksom i u maniri dobrog gospodarstvenika, te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa web sjedištu trgovca.

 

KORIŠTENJE WEB SHOPA

Za narudžbu proizvoda putem web shopa prije slanja vaše prve narudžbe morate se registrirati kao korisnik naše trgovine. Nakon registracije imate mogućnost izbora željenih proizvoda, kao i dodavanja odgovarajućih povezanih proizvoda u Vašu košaricu.

Po završetku odabira možete vidjeti pregled čitave narudžbe s cijenama i porezom, s podacima o načinu plaćanja i dostave.

Posljednji korak predstavlja slanje konačne narudžbe.

U svakom trenutku, prije konačnog slanja, vašu narudžbu možete mijenjati, povećati ili smanjiti, dodati drugi proizvod ili odustati od cjelokupne narudžbe. Kada pošaljete konačnu narudžbu, na vašu e-mail adresu stići će automatski i potvrda narudžbe sa svim bitnim elementima.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIJENOSA OSOBNIH PODATAKA

Unos i prijenos osobnih podataka

Ovo pravilo pokriva kako upotrebljavamo vaše osobne podatke. Ozbiljno shvaćamo vašu privatnost i poduzimamo sve mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke. Svi primljeni osobni podaci upotrebljavat će se samo za ispunjavanje vaše narudžbe. Nećemo prodavati niti dijeliti vaše podatke bilo kome.

Currency Conversion Statement (Izjava o konverziji)

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

 

ZAŠTITA POTROŠAČA

Prema članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača pisane prigovore zaprimamo na e-mail: info@jezerca.net ili ih možete podnijetili ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Kelekovići 3, 10437 Bestovje, te ćemo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, putem pošte ili elektroničke pošte, a tvrtka Aquatic-Design d.o.o. dužna je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Aquatic-Design d.o.o. voditi će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka Aquatic-Design d.o.o. će potrošača obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo AQUATIC-DESIGN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Rakitje, Sveta Nedelja, Kelekovići 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080971411, osobni identifikacijski broj (OIB): 78496355428 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo:AQUATIC-DESIGN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Rakitje, 10437 Bestovje, Kelekovići 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080971411, osobni identifikacijski broj (OIB): 78496355428Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:e-mail: gdpr@aquatic-design.com


Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:a) ime i prezime;b) adresa;c) osobni identifikacijski broj (OIB)d) kontakt broj telefona i/ili mobitela;e) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);f) podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;g) podaci o navikama korisnika i/ili kupaca2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:a) podatke o IP adresi;b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;c) podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke kreiramo u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca.Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.


U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.


Izvršenje ugovornih obveza

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.


Ispunjavanje zakonskih obveza

Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.


Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.


Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.


Podaci o potencijalnim korisnicima

Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika i/ili kupca.


Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:a) podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;b) podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: 3 mjeseca;Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.


Prava korisnika/kupaca


Pravo na pristup osobnim podacima

Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.


Pravo na ispravak netočnih podataka

Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.


Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.


Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.


Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.


Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.


Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:a) privole korisnika i/ili kupca;b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.


Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.


Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:AQUATIC-DESIGN d.o.o.n/r Službenika za zaštitu podatakaKelekovići 3, Rakitje10437 Bestovje


Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.U Rakitju, svibanj 2018. godine.AQUATIC-DESIGN d.o.o.

NAČIN PLAĆANJA

Cijene na našoj web stranici www.jezerca.net su maloprodajne cijene, sa uračunatim PDV-om, za gotovinsko plaćanje internet bankarstvom, općom uplatnicom, virmanom ili pouzećem, te za online plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica. Za proizvode koji su na popustu web cijena je posebno istaknuta.

Internet trgovina Jezerca.net nudi Vam slijedeće načine plaćanja:

  • plaćanje općom uplatnicom ili internet bankarstvom
  • plaćanje pouzećem (vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke)
  • plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica (American Express®, MasterCard®, Maestro®, Visa, Diners) na pick-up lokaciji, Gustava Krkleca 5, Zagreb, radnim danom od 9-17 sati (subotom, nedeljom i praznicima zatvoreno)

Ako uplatu želite izvršiti putem internet bankarstva, općom uplatnicom ili virmanom nakon napravljene narudžbe primit ćete na svoju e-mail adresu ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplata iznosa Vaše narudžbe na žiro račun tvrtke Aquatic-Design d.o.o. mora prethoditi isporuci robe.

Broj žiro računa tvrtke Aquatic-Design d.o.o. vidljiv je prilkom potvrde narudžbe putem košarice na web shopu, kao i na ponudama koje se šalju za ostale zaprimljene narudžbe.

Plaćanje se može izvršiti putem internet bankarstva ili putem opće uplatnice u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili Fine.

Po zaprimljenoj uplati poslati ćemo Vam naručene proizvode. Na ovaj način mogu kupovati i pravne i fizičke osobe.

Plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica:

PBZ Maestro i Visa – do 12 rata bez kamata
Visa premium – 6 rata bez kamata
Diners – 6 rata bez kamata
ZABA MasterCard ili Visa – do 24 rate bez kamata
ZABA Maestro – do 12 rata bez kamata
RBA MasterCard ili Visa – do 12 rata bez kamata
OTP Visa i MasterCard – do 12 rata bez kamata.

Virman / Plaćanje pouzećem

NARUČIVANJE

Okvirni je rok isporuke do 30 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Dostava u Hrvatskoj na kopnu je od 3 do 7 radnih dana nakon zaprimljene robe na skladište tvrtke Aquatic-Design d.o.o., dostava na otoke najviše 10 radnih dana nakon zaprimljene robe na skladište tvrtke Aquatic-Design d.o.o, ovisno o rasporedu vožnje trajekata. Dostava u inozemstvo je od 10 do 30 radnih dana nakon zaprimljene robe na skladište tvrtke Aquatic-Design d.o.o. Rok počinje od trenutka kad Aquatic-Design d.o.o. zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava se obavlja od 8 do 18h radnim danom. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije. Ukoliko vam paket nije došao nakon navedenog roka, javite nam se na mail.

 

DOSTAVA

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera, koje je isti vratio web shopu www.jezerca.net bez isporuke kupcu i sl.) Aquatic-Design d.o.o. ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

 

POVRAT PROIZVODA

Ako niste 100% zadovoljni kupnjom, možete vratiti svoju narudžbu za potpuni povrat ili zamijeniti za nešto drugo. Možete vratiti ili zamijeniti proizvod do 14 dana od datuma kupnje. Proizvodi vraćeni ili zamijenjeni moraju biti u stanju kojem ste ih primili i u originalnoj, ne otvorenoj kutiji i / ili ambalaži. Kupac snosi sve troškove dostave proizvoda u slučaju reklamacije, zamjene i svake druge vrste povrata proizvoda

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Aquatic-Design d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici. Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama. Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica. Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke Aquatic-Design d.o.o., kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.

 

LINKOVI

Na ovoj internet stranici se mogu nalaziti linkovi na druge internet stranice. Korisnik ih može posjetiti na vlastitu odgovornost. Aquatic-Design d.o.o. ne odgovara za sadržaj na vanjskim internet stranicama.

 

Kolačići – cookies

Korištenje „kolačića“ (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja usluga.

Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

 

Što je „kolačić“?

‘Kolačići’ (‘cookies’) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ treba nam vaša privola.

Korištenjem ove Internet stranice dajete privolu i pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje.

Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

 

Koje vrste kolačića koristi ova internet stranica?

Aquatic-Design d.o.o. na svojim Internet stranicama koristi dvije vrste “kolačića“:

Privremeni kolačići („session cookies“): ovo su privremeni kolačići koji ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika dok ne završite Vaše pretraživanje. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.

Trajni kolačići („persistent cookies“): trajne kolačiće možemo koristiti radi boljeg iskustva naših korisnika (npr. pružanje optimizirane navigacije). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti stranicu.

Našim korisnicima stalno nastojimo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo pa je potrebno napomenuti da naše Internet stranice rade optimalno samo ako su kolačići omogućeni. Tako vas možemo prepoznati kad ponovno posjetite našu stranicu, a kolačići nam također omogućuju otkrivanje i ispravljanje pogrešaka, tako da Vaš pregled stranice bude brži i prilagođen vašim potrebama. Dodatne informacije, poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

 

Kolačići trećih osoba

Aquatic-Design d.o.o. na svojim internetskim stranicama koristi vlastite kolačiće, a istovremeno omogućuje odabranim trećim stranama da na korisnikovo računalo instaliraju svoje kolačiće (takozvani vanjski kolačići). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Korisnik korištenjem Internet stranice daje suglasnost za upotrebu kolačića Aquatic-Design d.o.o. i trećim stranama.

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke za kolačiće mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku.

Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Aquatic-Design d.o.o.
Kelekovići 3, 10436 Bestovje, Sv. Nedelja
OIB: 78416355428 MBS:080971411
Temeljni kapital: 20.000 kn
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Uprava: Petra Bašić
IBAN:HR5224020061100745198 Erste&Steiermärkische Bank d.d.